Studio Groen+Schild is een bureau geves­tigd in Deven­ter voor architectuur en inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur met opdrachten in binnen- en buiten­land. Ons team bestaat uit inte­ri­eur­ar­chi­tecten, archi­tecten, bouw­kun­digen en een office­manager. Een goed ontwerp vereist vakman­schap, crea­ti­vi­teit en een inte­grale aanpak. Per project stellen we een ontwerp­team samen dat van begin tot einde betrokken is. Speci­a­lis­ti­sche kennis op het gebied van duur­zaam­heid, bouw­re­gel­ge­ving, akoes­tiek en instal­la­ties wordt vanaf de start in het ontwerp geïn­te­greerd. Ons gereed­schap bestaat uit actuele soft­ware. Revit, Autocad, Vector­works en Sket­chup onder­steunen een drie­dimen­sionaal ontwerp­proces. Hiermee kunnen wij opti­maal samen­werken met andere advi­seurs en uitvoe­rende partijen. Presen­ta­ties in 3D geven de opdracht­gever vanaf de eerste ideeën een goede indruk van de ruimte.